Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket

 

Ved indsendelse af nedenstående formular accepterer jeg, at mit medlemskab af Golf Club Harekær, følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Ved indsendelse af min indmeldelse elektronisk, bekræfter jeg at jeg har læst og accepterer klubbens vedtægter. Ved personlig henvendelse udleveres kopi af vedtægterne. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside – Harekaer.dk
Ved indmeldelse af et juniormedlem skriver forældre/værge samtidig under på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Golf Club Harekær.
Et medlemskab af Golf Club Harekær er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 30. november i et kalenderår med virkning for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.
Golf Club Harekær anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af mit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. I forbindelse med min indmeldelse bekræfter jeg, at jeg har læst og accepterer denne. Ved personlig henvendelse udleveres privatlivspolitikken. En kopi af privatlivspolitikken er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside – Harekaer.dk
Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter jeg, at jeg har læst/fået udleveret klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at jeg er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

*Skal udfyldes

Comments are closed.