Bunniernes vedtægter

Bunnieklubbens vedtægter

Klubbens navn, hjemsted og formål.

Dameklubbens navn er:

GC Harekærs Dameklub ”Bunni’erne”
Harekærvej 6B
4600 Køge.

Damerne spiller mod hinanden inddelt rækkevis efter handicap i GC Harekær og mod andre klubber. Kun medlemmer af GC Harekær kan deltage i Dameklubbens matcher (turnering). Damer i fritspilsklubber, Distance medlemmer og årskort holdere kan også deltage. Kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at spille med et medlem af Dameklubben, er det tilladt at have en markør, som ikke er medlem af Dameklubben. Gæster – såvel damer som herrer – kan deltage som markør.

Medlemmer.
Alle damer med max. handicap 54.

Kontingent.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales senest den 15marts. Kontingentet dækker hjælp til præmier, porto, matcher mod andre klubber m.v.

Der kan dog spilles som ”løs dame” Matchfee kr. 30,- pr. gang

Handicapgrupper i Dameklubben.

Handicapgrupperne inddeles så der er lige mange deltagere i hver af grupperne.
A – række
B – række
C – række

Handicapgrupperne kan om nødvendigt reguleres i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, to eller tre menige bestyrelsesmedlemmer og eventuelt en suppleant. Alle er på valg hvert andet år – formand, sekretær og suppleant i ulige årstal – kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Dameklubben tegnes af formanden og kassereren.

Sæsonen.
Sæsonen løber fra 1. april til 31. oktober. Der spilles hver onsdag og med en månedsafslutning den sidste onsdag i hver måned. Der spises middag når matchen er afviklet, og derefter er der præmieoverrækkelse for alle månedens matcher.

Tilmelding til middagen er bindende, hvorfor betaling afkræves.
Der kan dog meldes afbud senest dagen før.

Spilleplan.
Bestyrelsen fastlægger sæsonens matchprogram. Der spilles både stableford, slagsspilsmatcher og andre matchtyper. Scorekort lægges i Bunniernes dueslag.

Starttider.
Der kan spilles hele dagen.
Tilmelding foregår i bookingsystemet til alle dameklubbens matcher.

Årets ”Bunnie”.
Årets ”Bunnie” kåres på følgende måde:

Der er ingen række inddeling ved pointgivning af årets bunnie. Alle listes op med slagscoren minus tildelte slag. Har man streget hullet noteres man for banens par +6 i A-rækken, +7 i B-rækken og +8 i C-rækken. Når alle scores er udregnet og tildelte slag er trukket fra, gives følgende point:
Vinder: 25 point
Nr. 2: 18 point
Nr. 3: 15 point
Nr. 4: 12 point
Nr. 5: 10 point
Nr. 6:   8 point
Nr. 7:   6 point
Nr. 8:   4 point
Nr. 9:   2 point
Nr. 10-sidste: 1 point
Herefter udregnes gennemsnittet pr. spillet runde (15 bedste i sæsonen)
For at deltage i kampen om årets bunnie skal man minimum spille halvdelen af årets matcher rundet op (15 stk). Det vil sige, at hvis man ved årets afslutning har spillet minimum 15 gange i sæsonen vil man kunne deltage i kampen om årets bunnie, udregnet som gennemsnittet af vundne point for de 16 bedste matcher man har deltaget i.

Regnskab.
Kassereren aflægger regnskab, som er godkendt og underskrevet af bestyrelsen ved generalforsamlingen i slutning af oktober eller i begyndelsen af november måned.

Ordensforskrifter og spilleregler.
Der gælder de samme som i GC Harekærs vedtægter og regler.

Konditionerne.
Disse kan ændres ved skriftlige forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen, som afholdes i slutning af oktober eller begyndelsen af november måned. Ændringer vedtages/forkastes ved stemmeflertal af tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen kan i akutte tilfælde vedtage midlertidige beslutninger, indtil disse afklares ved generalforsamlingen i oktober/november måned.

Tilbage til Bunnieklubben.


Comments are closed.